Informacje o NABORZE 2020

WAŻNE – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów – SPRAWDŹ

Strona na której należy wypełnić wniosek – https://wloclawek.edu.com.pl/

WAŻNE – Po wypełnieniu wniosku w internecie należy go wydrukować i podpisać we wszystkich wskazanych miejscach (wniosek podpisuje kandydat i rodzic/opiekun prawny). Podpisany wniosek koniecznie trzeba dostarczyć do SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU . Szkoła pierwszego wyboru to szkoła na pierwszym miejscu we wniosku.
Ostatnim dniem na dostarczenie wniosku jest 10 lipca br.


Wykaz kierunków kształcenia – 2020/2021

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych – zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. –  termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021?fbclid=IwAR2Ewk67McqukuyMgIPD-XCjqXvRlVdmxxNQHAixsinHSWRwzFMYVKnA-KY

 

Technikum

Szkoła Branżowa I Stopnia


Zespół Szkół Chemicznych, to największa szkoła ponadgimnazjalna we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach. Do ZSCH uczęszcza około 800 uczniów zarówno z Włocławka jak i z ościennych gmin. To właśnie w „chemiku” kształcą się przyszli kucharze, kelnerzy, hotelarze, fryzjerzy, pracownicy branży turystyczne czy chemicznej. Zespół Szkół Chemiczny, to ponad 70 lat tradycji, która przeplata się z nowoczesnością, wykorzystując nowoczesne techniki kształcenia zawodowego.

Nowy rok szkolny, to kontynuacja dotychczasowych zawodów oraz nowe kierunki.


TECHNIKUM

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 343404
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
5-letnie technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.

W związku z dużą ilością absolwentów tego kierunku, pracujących w Europie i poza Europą, należy podczas kształcenia ucznia w technikum przygotować go do pracy w nowoczesnych warunkach, zaznajomić z nowymi technologiami i trendami żywieniowymi. Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje uczniów do świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz wyższe dochody gospodarstw domowych powodują chęć spędzania czasu poza domem wraz z rodziną. Nie gotujemy w domach, ale udajemy się do wyspecjalizowanych miejsc lub zamawiamy usługę cateringową do domu. Taki model funkcjonowania rodziny obejmuje również, do niedawna zarezerwowane dla kuchni domowych, tradycyjne uroczystości świąteczne. Dlatego też będą powstawać nowe miejsca pracy dla osób posiadających zawód technika żywienia i usług gastronomicznych. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.
 2. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych.
 3. Podstawy gastronomii.
 4. Technologia gastronomiczna.
 5. Zasady żywienia człowieka.
 6. Język obcy w gastronomii.

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Pracownia technologii gastronomicznej.

Praktyka zawodowa.

 

Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 1. Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej.
 2. Podstawy żywienia dietetycznego.
 3. Usługi gastronomiczne i cateringowe.
 4. Język obcy w gastronomii.

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Informatyka w gastronomii.
 2. Pracownia usług i obsługi konsumenta.

Praktyka zawodowa.

W szkole zajęcia praktyczne odbywają się doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicznych i salach obsługi konsumentów.


TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 513102
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Technik usług kelnerskich zajmuje się kompleksową obsługą gościa w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie.

Najważniejsze zadania:

 • przygotowywanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej, tj. przygotowanie (polerowanie) sztućców, szkła, porcelany oraz naczyń do wydawania potraw i napojów, nakrywanie stołów do konsumpcji z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe) udzielanie konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania,
 • posługiwanie się narzędziami i przyrządami typu: tace, wózki kelnerskie do serwowania potraw, przyrządy do otwierania puszek i butelek, sztućce do serwowania potraw,
 • doradzanie gościowi odpowiedniego asortymentu potraw i napojów, w zależności od wymagań dietetycznych, przyzwyczajeń i specyfiki kuchni regionalnej, staropolskiej i innych narodów),
 • przyjmowanie i rejestrowanie zamówień od gości,
 • pobieranie potraw i napojów z kuchni i bufetów oraz ocenianie ich dekoracji i estetyki; serwowanie potraw i napojów,
 • sporządzanie lub wykańczanie potraw w obecności konsumenta (tranżerowanie mięsa, filetowanie ryb, grillowanie potraw, flambirowanie zakąsek i deserów, sporządzanie zakąsek gorących i zimnych oraz ich doprawianie, sporządzanie i serwowanie koktajli bezalkoholowych i alkoholowych),
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w części handlowej zakładu gastronomicznego, np.: elektronicznych kas kelnerskich, kalkulatorów, komputerów, kostkarek do lodu, zmiana nakryć i obrusów w obecności konsumenta,
 • sprzątanie ze stołów z zachowaniem odpowiedniej kolejności i warunków higienicznych,
 • inkasowanie należności, rozliczanie z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu,
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad bhp, ppoż. i sanitarno-higienicznych,
 • planowanie, organizowanie i obsługiwanie uczestników przyjęć okolicznościowych, z uwzględnieniem obowiązujących zasad nakrywania stołów, rozsadzania gości, pierwszeństwa obsługi,
 • opracowywanie karty potraw i napojów na przyjęcia okolicznościowe,
 • propagowanie nowych wyrobów kulinarnych i napojów.

Do zadań technika obsługi kelnerskiej należy obsługiwanie gości hotelowych i ewentualnie przygotowywanie prostych posiłków.

Warunki kształcenia w zawodzie technik usług kelnerskich:

Szkoła posiada odpowiednią liczbę pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym najnowszej technologii i technice stosowanej w zawodzie.

Wszystkie pracownie do kształcenia zawodowego znajdują się na tej samej kondygnacji w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni gastronomicznych, aby umożliwić wzajemne korzystanie z wyposażenia przydatnego do prowadzenia ćwiczeń. Pracownie wyposażone są w sprzęt odpowiadający realnym warunkom pracy.

Zawód ten łączy w sobie elementy pracy indywidualnej i zespołowej. Zazwyczaj technik usług kelnerskich samodzielnie obsługuje gości, jednak aby zrealizować jego zamówienie zgodnie z potrzebami gości, z wykorzystaniem nowych technik i w sposób atrakcyjny, musi współpracować z innymi pracownikami zakładu (z kelnerami, kucharzami i pionem hotelowym) często w zespołowym systemie obsługi kelnerskiej.

Potrzebę kształcenia w tym zawodzie uzasadnia wciąż wzrastająca się liczba hoteli różnych placówek gastronomicznych, włączając tradycyjne restauracje i kawiarnie, cafeterie (kawiarnie o ograniczonym zestawie posiłków), różnego rodzaju bary, placówki typu café shop, puby, kluby nocne, rotisserie, brasserie, tawerny, lokale rozrywkowe, dyskoteki, lokale narodowe (o wyspecjalizowanych kuchniach narodowych i folklorystycznym wystroju), ogródki i tarasy restauracji i kawiarni, gabinety gastronomiczne i sale bankietowe.

Coraz częściej spożywa się posiłki poza domem, a korzystający z placówek żywieniowych, oprócz jedzenia chcą być mile, dobrze, wyjątkowo wręcz obsłużeni. Outsourcing usług gastronomicznych (świadczenie ich w miejscach pracy, użytku publicznego oraz w domu klienta) pozostawia w zakładzie jedną kuchnię z tą samą obsadą pracowników, a zwiększa ilość zatrudnianych kelnerów. Automatycznie przekłada się to na wzrost możliwości zatrudnienia kelnerów.

Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, pogłębiać umiejętności językowe. To wszystko ułatwia przeniesienie się na rynek pracy za granicą, gdzie o zatrudnienie w tej branży osobom ze znajomością języka nigdy nie nastręczało kłopotów, jak podają dane rynku pracy.

Ponadto z danych statystycznych prowadzonych przez Europejskie Służby Zatrudnienia wynika, że najchętniej widziani są kucharze, kelnerzy i barmani.

Ośrodki wypoczynkowe i mała gastronomia w sezonach wakacyjnym i zimowym potrzebują dodatkowych pracowników, tzw. pracowników sezonowych. W lecie głównie nad morzem i jeziorami, w górach praktycznie cały rok, ale z przewagą okresu zimowego.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W OKRESIE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna
 • Obsługa gości
 • Język obcy w pracy kelnera

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia technologii gastronomicznej
 • Pracownia obsługi gości
 • Pracownia rozliczenia usług kelnerskich
 • Podstawy miksologii
 • Praktyki zawodowe

 

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

 • Teoretyczne przedmioty zawodowe:
 • Organizowanie usług gastronomicznych
 • Język obcy zawodowy w praktyce

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia rozliczenia usług gastronomicznych
 • Praktyki zawodowe

TECHNIK HOTELARSTWA
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 422402
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Branża hotelarska jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w polskiej gospodarce. Pozytywny trend w przychodach hoteli, który utrzymuje się na rynku od kilku lat, jest wynikiem m.in.: rosnącego PKB oraz siły nabywczej Polaków, a także znaczącej poprawy infrastruktury zarówno transportowej, jak i konferencyjnej. To również rezultat widocznego wzrostu aktywności władz lokalnych w promowaniu miast i regionów. Wzrost popytu na usługi hotelowe obserwuje się zwłaszcza w segmentach „MICE” i „turystyka”. Dobra kondycja finansowa firm sprzyja organizowaniu konferencji i szkoleń, a poprawa statusu materialnego społeczeństwa wpływa na zmianę stylu życia i spędzania czasu wolnego Polaków. W odpowiedzi na te trendy powstają nowe hotele.

Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA

Kwalifikacja HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelarstwie
 • Podstawy hotelarstwa
 • Organizacja pracy służby pięter
 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim
 • Język obcy w hotelarstwie

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia służby pięter
 • Pracownia usług dodatkowych
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Praktyka zawodowa

 

Kwalifikacja HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Rezerwacja usług hotelarskich
 • Obsługa gości w recepcji
 • Marketing w hotelarstwie

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia informatyczna w hotelarstwie
 • Pracownia obsługi gościa w recepcji
 • Zawodowe konwersacje językowe

Praktyka zawodowa

 

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w  pomieszczeniach dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym najnowszym technologiom i technikom stosowanym w zawodzie.

W kształceniu praktycznym współpracujemy z przedsiębiorcami, zakładami pracy i instytucjami właściwymi dla zawodu. Na terenie szkoły zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni hotelarskiej (standard hotelowy).


TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 422104

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki turystycznej. Propozycje miejsc pracy dla absolwentów w tym zawodzie obejmują: biura turystyczne, miejsca informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego. Absolwent tego zawodu może zostać zatrudniony jako pracownik branży turystycznej lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki.

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych I i II stopnia.

Program nauczania zawodu technik organizacji turystyki (symbol cyfrowy zawodu 422104) przeznaczony jest dla pięcioletniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej.

Turystyka stanowi jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów usługowych, a jednocześnie ważny element życia społecznego. Tendencje prognozowane w perspektywie najbliższych lat zakładają dalszy jej rozwój i wzrost zapotrzebowania na pracowników obsługi ruchu turystycznego.

Współczesny turysta jest wymagającym klientem, oczekującym od pracownika obsługi turystycznej znajomości jego potrzeb i tworzenia oferty adekwatnej do jego oczekiwań.

Oczekiwania pracodawców w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczą przede wszystkim określonych kwalifikacji w zakresie tworzenia produktu turystycznego i kalkulacji jego kosztów, a także praktycznych umiejętności związanych z jego realizacją. Kolejnymi istotnymi wymogami są: znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych i sporządzania dokumentacji branżowej oraz duża samodzielność. Wśród kompetencji przyszłości, jakich oczekują pracodawcy, dwie są kluczowe: nastawienie na rozwój oraz porównywanie ofert/wyszukiwanie informacji. W obszarze wiedzy i umiejętności biznesowych najważniejsza jest kompetencja związana z umiejętnościami sprzedażowymi.

Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe.

Badania socjologów pokazują, że wśród zawodów, które w ciągu najbliższych 10 lat mogą być najbardziej pożądane na rynku pracy, na podium znajdują się zawody związane z organizacją czasu wolnego. Potwierdzają ten fakt analizy rynku pracy, według których wzrośnie zapotrzebowanie na zawody związane z organizacją czasu wolnego i rozwijaniem zainteresowań oraz hobby. Poszukiwani będą animatorzy oraz organizatorzy imprez turystycznych i okolicznościowych.

 

Propozycje miejsc realizacji praktyk zawodowych dla nauczanych kwalifikacji:

Kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: biura turystyczne (organizator turystyki/agent turystyczny), biura organizatorów kongresów i konferencji, inne podmioty świadczące usługi turystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: biura podróży (organizator turystyki, agent turystyczny), placówki świadczenia informacji turystycznej, obiekty hotelarskie, urzędy administracji państwowej (stanowiska związane z organizacją i promocją turystyki), miejsca sprzedaży biletów komunikacyjnych (obsługa podróżnicza), placówki muzealne, inne podmioty świadczące usługi turystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja Przygotowanie imprez i usług turystycznych HGT.07.

 • Teoretyczne przedmioty zawodowe:
 • Podstawy turystyki
 • Geografia turystyczna
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia projektowania imprez i usług turystycznych
 • Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych
 • Pracownia obsługi turystycznej
 • Praktyka zawodowa

 

Kwalifikacja Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych HGT.08.

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Geografia turystyczna
 • Język obcy zawodowy
 • Marketing usług turystycznych
 • Obsługa turystyczna

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia obsługi turystycznej
 • Pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych
 • Pracownia informacji i promocji turystycznej
 • Praktyka zawodowa

W szkole zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach turystycznych wyposażonych w indywidualne stanowiska komputerowe i wysokiej jakości sprzęt biurowy.


TECHNIK ANALITYK
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311103

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

 

Program nauczania zawodu technik analityk 311103 przeznaczony jest dla pięcioletniego technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej. Analityka jest przykładem dyscypliny naukowej, w której wykorzystywane są osiągnięcia zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i stosowanych w szeregu innych dyscyplin, takich jak: biologia, biochemia, fizyka, informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, metrologia. Rozwój chemii analitycznej oraz metod i technik analitycznych związany jest nie tylko z koniecznością ustalenia składu różnych substancji i materiałów, ale także badaniem przebiegu zjawisk i procesów, czyli określeniem zmiany składu i właściwości próbki w czasie. Kontrola i zapewnienie jakości uzyskiwanych wyników wymaga przestrzegania zasad funkcjonowania laboratoriów analitycznych zgodnie z wymaganiami norm, systemów zarządzania jakością, akredytacji i dobrej praktyki laboratoryjnej.

Możliwości zatrudnienia techników analityków są bardzo duże. Technik analityk może podjąć pracę w laboratorium analiz środowiskowych, w laboratoriach badających środki spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, a przede wszystkim w laboratoriach zakładów przemysłowych. I to nie tylko przemysłu chemicznego, bo przecież prawie każdy zakład przemysłowy bada surowce, wytworzone produkty, a także wodę, ścieki czy powietrze. Technik analityk może pracować na różnych stanowiskach, takich jak: próbobiorca, laborant biochemiczny, mikrobiologiczny, kontroler jakości wyrobów przemysłowych i osoba wykonująca badania analityczne. W sformułowanych – na potrzeby rynku pracy – charakterystykach zawodu laborant (laborant to najczęściej występujące na rynku pracy stanowisko dla analityka).

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Podstawy technik laboratoryjnych
 • Preparatyka chemiczna
 • Język obcy zawodowy w pracy laboratoryjnej

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia technik laboratoryjnych
 • Praktyka zawodowa I

 

Kwalifikacja CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Przedmioty organizowane

 • Chemia analityczna
 • Analityka techniczna
 • Podstawy bioanalityki i analityki środowiskowej
 • Język obcy zawodowy w badaniach analitycznych

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia kontroli laboratoryjnej i procesowej
 • Pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych
 • Praktyka zawodowa II

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych.


TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311603

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Zawód technik technologii chemicznej 311603 uzyskuje się w pięcioletnim technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej.

W toku kształcenia uczeń nabywa umiejętności związane z wytwarzaniem półproduktów i produktów chemicznych, użytkowaniem maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, kontrolowaniem przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego, organizacją procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, wykonywaniem badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

Do typowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika technologii chemicznej należy wytwarzanie różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz nadzorowanie procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego. poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów.

Technik technologii chemicznej sporządza dokumentację produkcji dla obsługiwanego ciągu technologicznego oraz współpracuje z innymi służbami w zakładzie nadzorowania procesów  technologicznych. Ponadto może wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych, kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów  i półproduktów.

Po uzyskaniu certyfikatu technika technologii chemicznej i zdaniu matury, absolwent może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą.

Branża chemiczna należy do jednej z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Polski przemysł chemiczny jest liderem w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy. Według danych GUS, sektor chemiczny w Polsce tworzy około 300 tysięcy miejsc pracy, co stanowi 11% zatrudnienia w przemyśle ogółem. W latach 2010-2016 tempo wzrostu produkcji chemicznej, która została sprzedana, wynosiło 5,7%. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją procesów produkcji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych stosowanych w kontroli parametrów procesowych i w metodach analitycznych. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w innowacyjnych technologiach wytwarzania półproduktów i produktów, co daje ogromne szanse na rynku pracy średniemu personelowi branży chemicznej. Z uwagi na fakt, jak ogromną rolę odrywa przemysł chemiczny w polskiej gospodarce, należy wspierać jego rozwój i inwestować w rozwój kadry w sektorze chemicznym. Technik technologii chemicznej może znaleźć zatrudnienie takich działach przemysłu chemicznego jak: przemysł petrochemiczny ;przemysł sodowy; przemysł kwasu siarkowego; przemysł nawozów sztucznych; przemysł tworzyw sztucznych; przemysł włókien sztucznych przemysł farmaceutyczny; przemysł kosmetyczny; przemysł środków pomocniczych środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.; przemysł gumowy; przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych; przemysł farb i lakierów.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Bhp w przemyśle chemicznym
 • Maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym
 • Podstawy procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
 • Język obcy. zawodowy w technologii chemicznej

CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Podstawy analityki chemicznej
 • Technologia chemiczna
 • Język obcy. zawodowy w technologii chemicznej

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia kontroli laboratoryjnej
 • Pracownia projektowania procesów technologicznych

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych.


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 514105

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

Nauczanie zawodu technik usług fryzjerskich 514105 odbywa się w 5 letnim technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej.

Istotą tego zawodu jest posiadanie wiedzy teoretycznej z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa oraz praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fryzjerskich oraz projektowania i kreowania wizerunku klienta. Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie technika usług fryzjerskich.

W zawodzie istotna jest wrażliwość estetyczna, precyzja, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich, a przede wszystkim odpowiedzialność.

Technik usług fryzjerskich potrafi oceniać stan włosów oraz skóry głowy w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, wykonywać różnorodne zabiegi na włosach i skórze głowy począwszy od diagnozy, pielęgnacji, strzyżenia, zabiegów chemicznych po pełną stylizację fryzur z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.

Zawód technik usług fryzjerskich jest gałęzią rynku szybko rozwijającą się. Firmy dystrybuujące kosmetyki fryzjerskie działające na rynku polskim oferują szkolenia z zakresu różnych technologii i nowatorskich rozwiązań. Uczeń kształcący się w zawodzie musi się wykazać wrażliwością estetyczną, precyzją, wyobraźnią przestrzenną i kolorystyczną, wysoką kulturą osobistą, elokwencją, spostrzegawczością, zdolnością szybkiego podejmowania decyzji i sprawnością manualną podczas wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Należy pamiętać, że zawód technik usług fryzjerskich wiąże się z odpowiedzialnością za wygląd i pośrednio za zdrowie klienta. Konieczna jest świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w usługach bezpośrednich, jakimi są usługi fryzjerskie.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

 • Podstawy fryzjerstwa
 • Aspekty stylizacji we fryzjerstwie
 • Techniki i technologie fryzjerskie
 • Higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim
 • Materiały fryzjerskie
 • Komunikacja interpersonalna i społeczna
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Pracownia fryzjerska (przedmiot praktyczny)

Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 • Projektowanie i estetyka
 • Kreowanie wizerunku
 • Pracownia fryzur artystycznych (przedmiot praktyczny)
 • Praktyka zawodowa

Zajęcia w szkole prowadzone są w doskonale wyposażonych pracowniach fryzjerskich, stylizacji i wizażu.


Szkoła Branżowa I Stopnia

KUCHARZ
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 512001

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w branżowej szkole I stopnia przez 3 lata po 8-klasowej szkole podstawowej.

Podstawowymi zadaniami kucharza są przechowywanie żywności, produkcja i ekspedycja potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, wykonując przy tym takie czynności, jak: magazynowanie i pobieranie surowców oraz półproduktów, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, wykonywanie obróbki wstępnej surowców, wykonywanie, wykańczanie i ekspedycja różnych potraw. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, regionalne oraz potrawy z kuchni różnych narodów. Zajmuje się przygotowywaniem pełnych posiłków codziennych oraz okolicznościowych. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Technologia gastronomiczna
 • Język obcy w gastronomii

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych

 • Zajęcia praktyczne

Kształcenie odbywa się w szkole w doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicznych oraz w  zakładach gastronomicznych u pracodawcy w realnych warunkach pracy.


KELNER
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 513101

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

 

Realizacja programu nauczania zawodu kelner ma na celu zdobycie przez uczniów niezbędnych umiejętności do pracy przy obsłudze gości w zakładzie gastronomicznym. W procesie kształcenia szczególną uwagę zwraca się na: przygotowanie sali do przyjęcia gości, nakrywanie stołów do różnych posiłków, przyjmowanie zamówień od gości, doradzanie konsumentom w wyborze potraw, podawanie potraw i napojów oraz zachowanie właściwego kierunku obsługi, stosowanie zasad przenoszenia zastawy stołowej, rozliczanie kosztów konsumpcji, porządkowanie stołów po posiłku, przygotowanie i podanie posiłku gościom do pokoju hotelowego, komunikowanie się z gośćmi i pracownikami zakładu gastronomicznego, porozumiewanie się z konsumentami w języku polskim i obcym.

Wykonywanie usług kelnerskich, dla zawodu kelner, odbywa się w pomieszczeniach z odpowiednim wyposażeniem odpowiadającym najnowszej technologii i technice stosowanej w zawodzie: w szkole, z szkolną salą obsługi konsumenta gdzie w ćwiczenia wykonywane są w rzeczywistych warunkach pracy jak w restauracji.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kelner to bardzo poszukiwany zawód na rynku pracy w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba lokali gastronomicznych, a liczba konsumentów korzystających z ich usług także rośnie. Z deklaracji klientów wynika, iż wzrasta głównie zapotrzebowanie na świadczenie usług gastronomicznych wraz z serwisem konsumenckim oraz usług cateringowych.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: KELNER 513101

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna
 • Obsługa gości
 • Podstawy miksologii
 • Język obcy w pracy kelnera

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia technologii gastronomicznej
 • Pracownia obsługi gości
 • Pracownia rozliczenia usług kelnerskich

FRYZJER
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 514101

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fryzjer, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fryzjer w branżowej szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur będzie posiadał wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie. Dlatego też, tak ważne jest nieprzerwane pogłębianie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce.

Analiza ofert pracy na rynku oraz barometr zawodów wskazuje na ciągłą potrzebę zatrudniania profesjonalnych fryzjerów, którzy oprócz umiejętności zawodowych wyróżniają się kreatywnością, zmysłem estetycznym, wysoką kulturą osobistą. Profesjonalnie przygotowany fryzjer, może liczyć na duże zainteresowanie wśród pracodawców, ponieważ to On przyczyni się do podniesienia, jakości oferowanych usług.

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

 • Materiały fryzjerskie
 • Podstawy fryzjerstwa
 • Aspekty stylizacji we fryzjerstwie
 • Techniki i technologie fryzjerskie
 • Higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim
 • Komunikacja interpersonalna i społeczna
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Pracownia fryzjerska
Skip to content