Włocławek Zawodowo II

,,Włocławek Zawodowo II”

RPKP.10.02.03-04- 0024/19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU

(Regulamin do pobrania – Plik Ms Word – TUTAJ)

,,Włocławek Zawodowo II”

Informacje o projekcie

  1. Projekt ,,Włocławek Zawodowo II” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe. 
  2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 5 placówek kształcenia zawodowego z terenu miasta Włocławek. 
  3. Celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie 1016 uczniów z 5ZS zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych /kursów i staży, wyposażenie pracowni i podwyższenie kompetencji /kwalifikacji 16 nauczycieli i stworzenie PIK do 30.04.2022 r.

 

„Włocławek Zawodowo II”

RPKP.10.02.03-04- 0024/19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU

(Regulamin do pobrania – Plik Ms Word – TUTAJ)

,,Włocławek Zawodowo II”

Informacje o projekcie

  1. Projekt ,,Włocławek Zawodowo II” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe. 
  2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 5 placówek kształcenia zawodowego z terenu miasta Włocławek. 
  3. Celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie 1016 uczniów z 5 ZS zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych /kursów i staży, wyposażenie pracowni i podwyższenie kompetencji /kwalifikacji 16 nauczycieli i stworzenie PIK do 31.12.2022 r.
Skip to content