zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

RODO – informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

OGOLNA


KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS)
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY/PRAKTYKANTA
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


ZGODA NA PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika – uczestnika PPK
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU DANYCH W POUFNOŚCI
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA I RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKOŁY/PLACÓWKI
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA przetwarzania danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych
w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ O PRACĘ
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – dotycząca zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia Religii
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


COOKIES
Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku

POBIERZ


KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM
MONITORINGU WIZYJNEGO

POBIERZ – MS Word
POBIERZ – PDF

Skip to content