KELNER

KELNER
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 513101

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

 

Realizacja programu nauczania zawodu kelner ma na celu zdobycie przez uczniów niezbędnych umiejętności do pracy przy obsłudze gości w zakładzie gastronomicznym. W procesie kształcenia szczególną uwagę zwraca się na: przygotowanie sali do przyjęcia gości, nakrywanie stołów do różnych posiłków, przyjmowanie zamówień od gości, doradzanie konsumentom w wyborze potraw, podawanie potraw i napojów oraz zachowanie właściwego kierunku obsługi, stosowanie zasad przenoszenia zastawy stołowej, rozliczanie kosztów konsumpcji, porządkowanie stołów po posiłku, przygotowanie i podanie posiłku gościom do pokoju hotelowego, komunikowanie się z gośćmi i pracownikami zakładu gastronomicznego, porozumiewanie się z konsumentami w języku polskim i obcym.

Wykonywanie usług kelnerskich, dla zawodu kelner, odbywa się w pomieszczeniach z odpowiednim wyposażeniem odpowiadającym najnowszej technologii i technice stosowanej w zawodzie: w szkole, z szkolną salą obsługi konsumenta gdzie w ćwiczenia wykonywane są w rzeczywistych warunkach pracy jak w restauracji.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kelner to bardzo poszukiwany zawód na rynku pracy w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba lokali gastronomicznych, a liczba konsumentów korzystających z ich usług także rośnie. Z deklaracji klientów wynika, iż wzrasta głównie zapotrzebowanie na świadczenie usług gastronomicznych wraz z serwisem konsumenckim oraz usług cateringowych.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: KELNER 513101

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
  • Technologia gastronomiczna
  • Obsługa gości
  • Podstawy miksologii
  • Język obcy w pracy kelnera

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

  • Pracownia technologii gastronomicznej
  • Pracownia obsługi gości
  • Pracownia rozliczenia usług kelnerskich
Skip to content