TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 343404
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
5-letnie technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej.

W związku z dużą ilością absolwentów tego kierunku, pracujących w Europie i poza Europą, należy podczas kształcenia ucznia w technikum przygotować go do pracy w nowoczesnych warunkach, zaznajomić z nowymi technologiami i trendami żywieniowymi. Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje uczniów do świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz wyższe dochody gospodarstw domowych powodują chęć spędzania czasu poza domem wraz z rodziną. Nie gotujemy w domach, ale udajemy się do wyspecjalizowanych miejsc lub zamawiamy usługę cateringową do domu. Taki model funkcjonowania rodziny obejmuje również, do niedawna zarezerwowane dla kuchni domowych, tradycyjne uroczystości świąteczne. Dlatego też będą powstawać nowe miejsca pracy dla osób posiadających zawód technika żywienia i usług gastronomicznych. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.
 2. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych.
 3. Podstawy gastronomii.
 4. Technologia gastronomiczna.
 5. Zasady żywienia człowieka.
 6. Język obcy w gastronomii.

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Pracownia technologii gastronomicznej.

Praktyka zawodowa.

 

Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 1. Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej.
 2. Podstawy żywienia dietetycznego.
 3. Usługi gastronomiczne i cateringowe.
 4. Język obcy w gastronomii.

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Informatyka w gastronomii.
 2. Pracownia usług i obsługi konsumenta.

Praktyka zawodowa.

W szkole zajęcia praktyczne odbywają się doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicznych i salach obsługi konsumentów.

 

Skip to content