TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HOTELARSTWA
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 422402
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Branża hotelarska jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w polskiej gospodarce. Pozytywny trend w przychodach hoteli, który utrzymuje się na rynku od kilku lat, jest wynikiem m.in.: rosnącego PKB oraz siły nabywczej Polaków, a także znaczącej poprawy infrastruktury zarówno transportowej, jak i konferencyjnej. To również rezultat widocznego wzrostu aktywności władz lokalnych w promowaniu miast i regionów. Wzrost popytu na usługi hotelowe obserwuje się zwłaszcza w segmentach „MICE” i „turystyka”. Dobra kondycja finansowa firm sprzyja organizowaniu konferencji i szkoleń, a poprawa statusu materialnego społeczeństwa wpływa na zmianę stylu życia i spędzania czasu wolnego Polaków. W odpowiedzi na te trendy powstają nowe hotele.

Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA

Kwalifikacja HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelarstwie
 • Podstawy hotelarstwa
 • Organizacja pracy służby pięter
 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim
 • Język obcy w hotelarstwie

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia służby pięter
 • Pracownia usług dodatkowych
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Praktyka zawodowa

 

Kwalifikacja HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Rezerwacja usług hotelarskich
 • Obsługa gości w recepcji
 • Marketing w hotelarstwie

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia informatyczna w hotelarstwie
 • Pracownia obsługi gościa w recepcji
 • Zawodowe konwersacje językowe

Praktyka zawodowa

 

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w  pomieszczeniach dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym najnowszym technologiom i technikom stosowanym w zawodzie.

W kształceniu praktycznym współpracujemy z przedsiębiorcami, zakładami pracy i instytucjami właściwymi dla zawodu. Na terenie szkoły zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni hotelarskiej (standard hotelowy).

Skip to content