FRYZJER

FRYZJER
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 514101

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fryzjer, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fryzjer w branżowej szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur będzie posiadał wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie. Dlatego też, tak ważne jest nieprzerwane pogłębianie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce.

Analiza ofert pracy na rynku oraz barometr zawodów wskazuje na ciągłą potrzebę zatrudniania profesjonalnych fryzjerów, którzy oprócz umiejętności zawodowych wyróżniają się kreatywnością, zmysłem estetycznym, wysoką kulturą osobistą. Profesjonalnie przygotowany fryzjer, może liczyć na duże zainteresowanie wśród pracodawców, ponieważ to On przyczyni się do podniesienia, jakości oferowanych usług.

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

  • Materiały fryzjerskie
  • Podstawy fryzjerstwa
  • Aspekty stylizacji we fryzjerstwie
  • Techniki i technologie fryzjerskie
  • Higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim
  • Komunikacja interpersonalna i społeczna
  • Język obcy ukierunkowany zawodowo
  • Pracownia fryzjerska
Skip to content