zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00
Aktualności
Lektury – online
30 marca 2020

Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku. Katalog zbiorów – https://www.wloclawek-mbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__wolne+lektury&sort=byscore&view=1 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie
24 marca 2020

W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, chciałabym poinformować, że od środy, tj. 25-go marca wracamy do tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Będą się one odbywać zdalnie, tzn. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, dziennika elektronicznego, […]

Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę. Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-063567 Projekty realizowany w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus +, sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej. W ramach kontynuacji współpracy międzynarodowej, w konsorcjum z Fundacją Faveo oraz z ZSZ nr 5 we Wrocławiu i ZS nr 1 w Ostrzeszowie, ZSCH […]

UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją osoby które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń 2020 i są uprawnione do poprawki NIE MUSZĄ składać deklaracji. Wszyscy uprawnieni będą zgłoszeni do sesji poprawkowej.

Nauczyciele też się uczą!
19 grudnia 2019

Móc się uczyć to wielki dar. Świat zmienia się, stale staje przed nowymi wyzwaniami. Dzięki współpracy z Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, 3 nauczycieli ZSCH we Włocławku szlifowało swoje umiejętności w trakcie job shadowing w Hørning, koło Aarhus.

Szanowni nauczyciele przedmiotów zawodowych! Jeśli jesteście zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych dzięki wymianie doświadczeń i praktyk z placówkami kształcenia zawodowego w Danii, Niemczech lub Włoszech zapraszamy do zgłoszenia się do projekty Erasmus+. Czekamy na zgłoszenia do dnia 10.10.2019r.

1 2 3 16