zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Program Wychowawczo-ProfilaktycznyPOBIERZ

Raport z ewaluacji programu profilaktyczno – wychowawczego za rok szkolny
2017/2018 w Zespole Szkół  Chemicznych we WłocławkuPOBIERZ

Skip to content