zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Program Wychowawczo-Profilaktyczny POBIERZ

Raport z ewaluacji programu profilaktyczno – wychowawczego za rok szkolny
2021/22 w Zespole Szkół  Chemicznych we WłocławkuPOBIERZ

Skip to content