Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Uczę się z ANWILEM – Program grantowy

Publikujemy informacje dot. VI edycji Programu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, którego organizatorem jest Fundacja ANWIL. Celem programu jest popularyzacja nauk ścisłych, w tym: chemii, fizyki, informatyki, astrofizyki i matematyki wśród dzieci i młodzieży.

Projekt musi być zrealizowany w okresie między 8 listopada 2021 a 30 czerwca 2022 r.

Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które:

 • wiążą się z tworzeniem ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji;
 • wykorzystują nowe metody przekazywania wiedzy w dziedzinie chemii, fizyki, informatyki, astrofizyki i
  matematyki;
 • rozbudzają zainteresowanie dzieci i młodzieży ww. dziedzinami nauki i chęci do praktycznego
  zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu;
 • mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty
  realizacji;
 • realizowane są na terenie działania Fundacji.

 

Łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty w Programie wynosi: 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

W ramach Programu Wnioskodawca może otrzymać grant o maksymalnej wartości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Grant może stanowić równowartość nieprzekraczającą 90 % kosztów Projektu, a co najmniej 10 % Wnioskodawca wnosi jako wkład własny finansowy albo niefinansowy.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2022r.

Więcej informacji na stronie: http://fundacjaanwil.pl/

 

Załączniki:

Wniosek – POBIERZ

Załącznik nr 1 – POBIERZ

Załącznik nr 2 – POBIERZ

Regulamin – POBIERZ

 

wrz 5, 2021

Skip to content