Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Program stypendialny „Primi inter pares”

Od lat Fundacja ANWIL wspiera młode talenty poprzez programy stypendialne. Poniżej publikujemy informacje wraz z załącznikami dot. programu stypendialnego „Primi inter pares”. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Stypendium może zostać przyznane i wypłacone uczniom mającym miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie, gminy wiejskiej Włocławek i uczęszczających do szkół na terenie miasta Włocławek, gminach Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy osiągnęli średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,8 lub wyższą. Legitymują się udokumentowanymi, szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki. Ponadto w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (dla uczniów szkół średnich o 4-letnim programie nauki) i 20 lat (dla uczniów szkół średnich o 5-letnim programie nauki). Uczniowie ponadto angażują się w działania społeczne.

Wysokość stypendium dla ucznia szkoły ponadpodstawowej ustalono w wysokości: 300 zł miesięcznie (przez okres od 1 września 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku).

W przypadku niepełnoletniego ucznia, wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 24 września 2021r.

Więcej informacji na stronie: http://fundacjaanwil.pl/

Załączniki:

 

 

 

wrz 5, 2021

Skip to content