Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Międzynarodowo i praktycznie o kształceniu dla branży chemicznej

W minionym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus+w obszarze kształcenia zawodowego,który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W dniach 28.06 – 02.07.2021 roku odbyła się pierwsza międzynarodowa mobilność w ramach tego projektu – nauczyciele przedmiotów zawodowych obserwowali organizację i przebieg kształcenia dla branży chemicznej w Niemczech.

W programie zawarte zostały spotkania z pracownikami firm działających na terenie niemieckiego parku chemicznego Value Park w Schkopau, instruktorami praktycznej nauki zawodu w centrum kształcenia chemicznego AVO oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych w szkole zawodowej w Leuna. W ten sposób uczestnicy projektu poznali trzy ogniwa niemieckiego sytemu kształcenia zawodowego, na których spoczywa zadanie wykształcenia nowych pracowników dla rynku pracy. W odróżnieniu do systemu polskiego to zakład, czyli pracodawca, ponosi odpowiedzialność za przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego i w firmie odbywa się największa część edukacji zawodowej. Szkoła i centrum kształcenia są miejscami, do których pracodawca wysyła ucznia na naukę teorii i praktycznych podstaw zawodu. Dla polskich uczestników interesująca była koncepcja  centrum kształcenia praktycznego AVO, które działa na terenie parku chemicznego i kształci uczniów na zlecenie ponad 50 firm chemicznych w regionie, co zakłady te finansują, dodatkowo wypłacając uczniom wynagrodzenie za czas nauki zawodu.

Ciekawym elementem programu były ćwiczenia praktyczne, jakie uczestnicy wykonywali na stanowiskach warsztatowych AVO. Wydające się początkowo prostym zadanie odizolowania przewodu i uformowania łączenia elektrycznego okazało się wyzwaniem, gdyż efekt oceniany był za pomocą aż pięciu kryteriów. W ten sposób instruktorzy niemieccy przekazali zasady systemu oceniania uczniów i przygotowywania ich do wykonywania odpowiedzialnych i trudnych zawodów branży chemicznej. Jak każda część programu i ta zakończyła się ciekawą i dynamiczną dyskusją na temat rozwiązań polskiego i niemieckiego sytemu kształcenia zawodowego.

Kontynuacją projektu są dwutygodniowe staże polskich uczniów w niemieckim centrum AVO.  W drugim etapie podobne działania zrealizowane zostaną w Hiszpanii. W ten sposób projekt szeroko traktuje o przygotowaniu zawodowym, dając polskim uczniom i nauczycielom branży chemicznej i pokrewnych możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń w wymiarze międzynarodowym.

Liderem konsorcjum projektowego jest Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, a drugą partnerską szkołą Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie. By zachować ciągłośćwspółpracy międzynarodowej i dać szansę kolejnym rocznikom odbyć praktykę w zagranicznych firmach nasza szkoła także w tym roku przystąpiła do konsorcjum projektowego i wystąpiła o dofinansowanie podobnych działań w roku 2022.

[Best_Wordpress_Gallery id=”88″ gal_title=”Międzynarodowo i praktycznie o kształceniu dla branży chemicznej”]

lip 22, 2021

Skip to content