zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00
Oznaczenia (symbole) klas pierwszych
23 sierpnia 2019
0

Uwaga uczniowie klas pierwszych. Publikujemy oznaczenia klas pierwszych w zależności od nazwy zawodu.

Klasy I po szkole podstawowej

Technikum:

 • Technik usług kelnerskich – I PHK
 • Technik hotelarz – I PHK
 • Technik organizacji turystyki – I PFT
 • Technik usług fryzjerskich – I PFT
 • Technik analityk – I PAC
 • Technik technologii chemicznej – I PAC
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – I PŻ

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Fryzjer – I pf
 • Kucharz – I pżb

Klasy I po gimnazjum

Technikum:

 • Technik usług kelnerskich – I GHK
 • Technik hotelarz – I GHK
 • Technik organizacji turystyki – I GFT
 • Technik usług fryzjerskich – I GFT
 • Technik analityk – I GAC
 • Technik Technologii chemicznej – I GAC

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Fryzjer – I gf
 • Kucharz – I gżb
Skip to content