Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni w Chemiku

Od listopada 2016 do kwietnia 2017 roku, w naszej szkole realizowano Projekt Bohaterskiej Wyobraźni pod patronatem HIP (Heroic Imagination Project) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ideą Projektu było szerzenie idei bohaterskiej wyobraźni wśród młodzieży, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, lękom i depresji wśród młodzieży, kształtowanie nastawienia  rozwojowego, rozwijanie świadomości  wobec negatywnych zjawisk społecznych:  uprzedzeń,  stereotypów i  dyskryminacji.

Nauczycielem realizującym projekt była Pani Wiesława Majewska z ZSCH.

 

W ramach programu pt. „Rozumienie ludzkiej natury” Prof.Philipa Zimbardo we włocławskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zostało przeprowadzone  szkolenie dla nauczycieli,  pedagogów i wychowawców klas III i IV etapu edukacyjnego pt. „Kształtowanie nastawienia rozwojowego”.  Ideą programu jest kreowanie postaw przeciwdziałania trudnym sytuacjom w szkole i poza nią, związanych  z negatywnym konformizmem, wykluczeniem społecznym, przemocą oraz uprzedzeniami  i dyskryminacją. Przesłaniem profesora Zimbardo jest przede wszystkim zmiana mentalności dzieci i młodzieży, inspiracja do podejmowania skutecznych działań we wszystkich sytuacjach życia codziennego, osobistego zaangażowania wobec potrzeb innych. Rozwijanie świadomości społecznej przez kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej i społecznej, przez empatię  wobec potrzeb innych i  szerzenie optymizmu pozwoli na stworzenie nowej grupy obywateli, ogromnie  potrzebnej wśród pełnego niepokoju i  braku stabilności psychologicznej młodego pokolenia. Jeden z ważnych celów projektu związany jest z zapobieganiem szerzącej się wśród młodzieży depresji, która powstaje w związku z sytuacjami systemowymi oraz coraz potężniejszymi środkami kontroli społecznej.

Do udziału w programie  „Rozumienie ludzkiej natury” zgłosiło się  9 uczniów z pierwszych klas technikum. Na pierwszym spotkaniu w listopadzie 2016 r. ustaliliśmy wspólnie, że będziemy realizować projekt etapowo.  Przekazałam uczniom karty pracy, pozyskane od autorów programu pt. Kształtowanie nastawienia rozwojowego.

W wyniku  opracowanych przez uczniów zadań  w postaci referatów, odpowiedzi na pytania dotyczące nastawienia stałego i rozwojowego powstały indywidualne opinie, oparte na doświadczeniach młodzieży. Z ich opracowania nauczyciel dokonał podsumowania w formie pisemnej oraz dyskusji. Wnioski wyciągnięte z dyskusji pozwoliły  uświadomić młodzieży odpowiedzi na kilka istotnych pytań, a mianowicie: jak wysoki jest ich własny potencjał intelektualny, jak  ważny i szeroki wpływ mają na kreowanie własnego  życia, samorealizację i drogę do sukcesu oraz jak mogą przekształcać  nastawienie stałe otoczenia w nastawienie rozwojowe.

Udział w projekcie wzięli:

 • Kamil Wołowski  – I GB
 • Karolina Wujkiewicz – I GB
 • Justyna Tokarz   – I GB     
 • Dominik Pietrzykowski – I GB
 • Dawid Paszkiewicz  – I GB
 • Magdalena Chyżewska – I TA /TCH
 • Weronika Stelmasik   – I GB
 • Rita Kotas   – I GB
 • Weronika Kalińska  – I GB

Uczestnicy projektu po wspólnej dyskusji prowadzącej do sformułowania zadań, jakie będą kontynuować w przyszłości, dzięki udziałowi w przedsięwzięciu  profesora Zimbardo,  doszli do przekonań, że należy:

 • dbać zawsze o to, by nie pogarszały się umiejętności (sprawności , w których są dobrzy);
 • patrzeć na wnętrze drugiej osoby;
 • motywować się wzajemnie;
 • stworzyć plan działania, który zminimalizuje problemy z motywacją;
 • wzmacniać się przez trudne sytuacje;
 • postępować zgodnie z wewnętrznym przekonaniem,
 • być zdeterminowanym,
 • dążyć do wyznaczonych celów;
 • pamiętać, że najważniejsze jest to, co niewidoczne,
 • ignorować powierzchowność ;
 • tworzyć plany strategiczne;
 • pomagać innym;
 • być człowiekiem o nastawieniu rozwojowym;
 • pracować nad sobą;
 • myśleć pozytywnie;
 • zmieniać nastawienie, rozwijać się i nabywać nowe umiejętności;
 • nie poddawać się w trudnych sytuacjach ;
 • uczyć się i motywować się samodzielnie do nauki.

Pojedyncze refleksje  skupiły się wokół wskazówek, iż:

 • nie należy żyć w wiecznym stresie, trzeba niekiedy „wrzucić na luz”;
 • oczekując czegoś więcej od życia ,by „wybić się spośród szarych ludzi”- trzeba pomagać i się rozwijać.

Program profesora Philipa Zimbardo „Kształtowanie  nastawienia rozwojowego” skierowany został do   młodego pokolenia, u którego promować  trzeba pozytywne  postawy i wartości. Powstał w celu przekazywania go dalej, tworzenia lepszego pokolenia.  Przez kształtowanie nastawienia rozwojowego można pomóc w wyjściu  z coraz bardziej ogarniającego młodzież pesymizmu, zapobiec niepokojącym postawom: lękom i depresji. Podstawą do realizacji tego typu programów jest szacunek dla drugiego człowieka i od niego należy budować relacje między ludźmi. Przyjmowanie biernej postawy, patrzenia z boku na wydarzenia poruszające nasz system wartości nie stworzą pokoleń, którym będzie się lepiej żyć na tym świecie. Należy zacząć już teraz, od siebie i kreować nową generację, uwzględniając przy kształtowaniu wszystkie typy osobowości, do których trzeba dotrzeć przytaczając przykłady nie tylko historycznych osobowości, lecz także spośród żyjących wśród nas ludzi o nastawieniu rozwojowym. Największy wpływ na wypełnienie tej misji oprócz świata mediów może wywierać każda placówka oświatowa i zaangażowani  w jej  ideę nauczyciele.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”Projekt Bohaterskiej Wyobraźni w Chemiku”]

 

cze 12, 2017

Skip to content