TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Technik ochrony środowiska

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 325511

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Nauka w szkole na kierunku Technik ochrony środowiska trwa 5 lal i obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne. Do zadań technika ochrony środowiska należeć będzie stała kontrola i monitoring środowiska naturalnego w powietrzu, wodzie i glebie. Absolwent kierunku będzie m.in. określał parametry procesów ochrony środowiska, w tym klasyfikowania i identyfikowania różnego rodzaju odpadów, sporządzania bilansu zanieczyszczeń, prowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie usuwania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Ochrona środowiska obejmuje również działania profilaktyczne i proekologiczne polegające m.in. wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

Kierunek technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku to jedna z najbardziej perspektywicznych specjalizacji. Uczestnictwo w takim programie kształcenia daje wielu korzyści, zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i całego społeczeństwa.

Po pierwsze, ochrona środowiska jest obecnie jednym z najważniejszych problemów, z jakimi mierzy się nasza planeta. Każdego dnia, setki tysięcy ton śmieci i odpadów przemysłowych, trafiają do oceanów, lasów i gleby, powodując nieodwracalne szkody w środowisku. Technik ochrony środowiska to specjalista, który potrafi zrozumieć te zagrożenia i działać na rzecz ich minimalizacji.

Po drugie, w ramach kierunku technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, uczniowie zdobywają wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna. Jest to szczególnie ważne w kontekście dzisiejszych wyzwań klimatycznych, ponieważ odnawialne źródła energii są jednym z kluczowych sposobów na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Po trzecie, specjalista technik ochrony środowiska posiada bardzo dobre perspektywy kariery zawodowej. Przemysł, administracja i inne instytucje są zainteresowane zatrudnieniem takich specjalistów w celu wdrażania polityki ochrony środowiska i realizacji projektów dotyczących energii odnawialnej.

Oprócz tego, uczestnictwo w kierunku technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku daje wiele innych korzyści. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu chemii, biologii i innych dziedzin nauki, co pozwala na bardziej wszechstronne podejście do problemów ochrony środowiska. Ponadto, dzięki praktykom zawodowym, uczniowie mają możliwość zdobycia doświadczenia w pracy na rzecz ochrony środowiska i zwiększenia swoich kompetencji praktycznych.

Podsumowując, uczestnictwo w kierunku technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku to doskonała okazja dla tych, którzy chcą działać na rzecz ochrony środowiska i zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w tej dziedzinie.

Przykładowe miejsca pracy technika ochrony środowiska

  • Laboratoria firm i przedsiębiorstw produkcyjnych wielu branż
  • Organy administracji państwowej i samorządowej
  • Przedsiębiorstwa miejskie, w tym m.in. wodociągi, stacje uzdatniania, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
  • Komórki naukowo-badawcze
  • Centra edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody
  • Przedsiębiorstwa z branży chemicznej
  • Firmy działające w branży odnawialnych źródeł energii

Wskazania prognoz zapotrzebowania na pracowników – „Barometr Zawodów” (źródło: barometrzawodów.pl) mówią o deficycie poszukujących pracy w branży pracowników ds. ochrony środowiska i bhp. Dotyczy to zarówno miasta Włocławek jak i powiatu włocławskiego. Ponadto o potrzebie kształcenia w tym zawodzie świadczy fakt, iż

w powiecie włocławskim funkcjonuje wiele zakładów przemysłowych, w tym ANWIL należący do Grupy ORLEN. Specjaliści w zakresie kształcenia na kierunku technik ochrony środowiska to również potencjalni pracownicy firm i spółek komunalnych, które zajmują się m.in. gospodarką odpadami, gospodarką wodną i gospodarką cieplną. Kierunek daje również możliwość rozwoju i kontynuowania edukacji na poziomie wyższym, w tym również we włocławskich uczelniach. Na terenie miasta znajduje się wiele zakładów produkcyjnych wyposażonych w laboratoria, w których istnieje zapotrzebowanie na pracowników z tytułem technika ochrony środowiska.

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych.

 

 

 

 

 

Skip to content