Informacje o NABORZE 2019

NABÓR 2019/2020 –KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów

 

Technikum

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
 • TECHNIK HOTELARSTWA
 • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
 • TECHNIK ANALITYK
 • TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Szkoły branżowe

 • KUCHARZ
 • KELNER
 • FRYZJER

 1. Wnioski przyjmujemy od 13 maja do 17 czerwca
  • do wniosku załączamy ZAŚWIADCZENIE od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
  • Skierowania na badania można odbierać w sekretariacie uczniowskim od 3 kwietnia 2019.
 2. od 21 czerwca do 25 czerwca br. dostarczamy
  • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie z egz. gimnazjalnych/egz. ośmioklasisty,
  • 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem). Bardzo prosimy o zdjęcia na jasnym tle i w jasnych bluzkach. Ułatwia to widoczność pieczęci na zdjęciu na legitymacji.\
  • kartę zdrowia

UWAGA: NIE UDZIELAMY INFORMACJI O WYNIKACH NABORU TELEFONICZNIE

 1. Wyniki rekrutacji ogłoszone będą w internecie na stronie naboru elektronicznego,
 2. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół będą również wywieszone w szkole dn.11 lipca br. od godziny 12:00
 3. Do dnia 15 lipca (do godz.15:00) br. osoby zakwalifikowane do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie egzaminu gimnazjalnego/egz. ośmioklasisty.
 4. 16 lipca br. od godziny 12:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół.

Zajęcia edukacyjne, których oceny przeliczane są na punkty we wszystkich profilach to: język polski i matematyka

w poszczególnych profilach dodatkowo punktujemy:

technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik usług kelnerskich:

 • informatyka
 • biologia

technik hotelarstwa
technik organizacji turystki:

 • informatyka
 • geografia

technik analityk
technik technologii chemicznej

 • biologia
 • chemia

technik usług fryzjerskich

 • informatyka
 • biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia kucharz/kelner

 • plastyka
 • informatyka

Branżowa Szkoła I Stopnia fryzjer

 • plastyka
 • informatyka

Osoby przyjęte do klas:

Branżowej Szkoły I Stopnia: kucharz/kelner

Technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki

po ogłoszeniu wyników naboru tj. 11 lipca 2019r.
KONIECZNIE
odbierają skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne

(w sekretariacie uczniowskim)


INFORMACJE DLA UCZNIÓW (nowych) KLAS I

WAŻNE!!!

Na dzień 1 września 2019r należy mieć zrobione badania sanitarno-epidemiologiczne w zawodach.

 • BS I Stopnia: kucharz/kelner
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług kelnerskich
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki

Skierowania na badania do SANEPIDU wydawane będą w sekretariacie uczniowskim szkoły w dniach od 11 lipca do 12 lipca br. (w godz. 800-1500).

Badania lekarskie należy wykonać do 30 lipca br..

Po wykonaniu badań w SANEPIDzie należy KONIECZNE udać się do lekarza medycyny pracy.
Lekarz medycyny pracy wyda dokument. : „ORZECZENIE” o zdolności wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Dokument będzie w dwóch egzemplarzach. Jeden NALEŻY dostarczyć do szkoły do dn 31.07.2019

Bez dokumentów od lek.med. pracy uczeń nie będzie mógł przystąpić do zajęć w szkolnej pracowni gastronomicznej w nowym roku szklonym.


WAŻNE!!!

Dotyczy uczniów w zawodzie:

 • BS I Stopnia: kucharz/kelner
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług kelnerskich

od dnia 1 września 2019r na zajęcia praktyczne obowiązuje strój roboczy: biały płócienny fartuch oraz nakrycie głowy.

Należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
(dostępne w sklepach medycznych albo secondhandach)

 

Skip to content