Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Zmiany zasad usprawiedliwiania

Informujemy o zmianach w zapisach statutu szkoły dot. zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów. Zmiany są odpowiedzią na wnioski rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich, aby umożliwić usprawiedliwianie godzin nieobecności z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

Począwszy od dnia 31.01.2024r. godziny nieobecności można usprawiedliwiać w następujący sposób:

  • z konta rodzica za pomocą dziennika elektronicznego (korzystając z modułu „frekwencja” poprzez zaznaczenie dni/godzin nieobecności oraz użycia funkcji „usprawiedliw”,
  • w formie pisemnej (usprawiedliwienie na piśmie do wychowawcy klasy).

Jednocześnie zrezygnowano z kart usprawiedliwień – jako podstawowej formy usprawiedliwiania ucznia. Zmieniono również czas dostarczenia usprawiedliwienia na 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia powrotu ucznia do szkoły.

sty 31, 2024

Skip to content