zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00
Technik Ochrony Środowiska – naprawdę warto!
9 czerwca 2023
0

Kierunek technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku to jedna z ciekawszych propozycji w tegorocznej ofercie szkoły. Zmieniająca się krajowa i europejska polityka ekologiczna, powoduje, że coraz częściej poszukuje się specjalistów w zakresie ochrony środowiska. Absolwent technikum ochrony środowiska jest przygotowany aby kontynuować naukę na studiach wyższych w wielu specjalnościach lub do podjęcia pracy w zawodzie.

Przykładowe miejsca pracy technika ochrony środowiska

  • Laboratoria firm i przedsiębiorstw produkcyjnych wielu branż
  • Organy administracji państwowej i samorządowej
  • Przedsiębiorstwa miejskie, w tym m.in. wodociągi, stacje uzdatniania, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
  • Komórki naukowo-badawcze
  • Centra edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody
  • Przedsiębiorstwa z branży chemicznej
  • Firmy działające w branży odnawialnych źródeł energii

Nauka w „Chemiku”, to laboratoria i pracownie chemiczne oraz profesjonalna kadra. UCZYMY PRAKTYCZNIE, a egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w Naszej szkole. Przygotujemy Cię do pracy zawodowej oraz do kontynuacji nauki na studiach!

 

Skip to content