zsch_drzwi1_strona
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Z Kujawami Pomiędzy Słowami – sukces uczniów „Chemika”

Liczna reprezentacja naszej szkoły licząca 5 osób wzięła udział w I edycji wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Z Kujaw Pomiędzy Słowami”. Ostatecznie reprezentacja „Chemika” zdobyła  I miejsce, II miejsce oraz wyróżnienie.

Projekt społeczny „Z Kujawami Pomiędzy Słowami” jest realizowany ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii i skierowany do uczniów klas podstawowych, ponadpodstawowych i studentów do 25 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest uwrażliwienie na sztukę, regionalizm, wsparcie młodych talentów, wskazanie na ważną rolę artterapii oraz walkę z hejtem i troskę o rozwój osobisty. Autorzy pomysłu wskazują na literaturę i sztukę jako ważny element każdego etapu rozwoju człowieka oraz przywiązanie do małej Ojczyzny – Kujaw.

Wśród uczestników z całego województwa najliczniejszą grupę stanowili uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Przygotowali oni utwory literackie związane właśnie z naszą małą Ojczyzną.

Bardzo miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazły się aż trzy osoby reprezentujące naszą szkołę.

  • Natan Kasprzyk – 1 miejsce
  • Zofia Czyżewska – 2 miejsce
  • Witold Pajor – wyróżnienie
  • Paulina Noske
  • Witold Lewandowski

Są to uczniowie klasy 1 tż – Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

mar 10, 2023

Skip to content