Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Uczniowie „Chemika na stażu w Niemczech”

Piętnastoosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku kształcących się w zawodach technik analityk i technik technologii chemicznej na przełomie lipca i sierpnia odbyło praktykę zawodową w Centrum Kształcenia Zawodowego Ausbildungsverbund  Olefinpartner (AVO) na terenie Parku Chemicznego w Schkopau (Niemcy). Naszą szkołą partnerską w projekcie był Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Wyjazd na praktykę do Niemiec to udział w projekcie ,,Re-Akcja Europa” finansowanym ze środków UE w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ w obszarze kształcenia zawodowego. Liderem konsorcjum projektowego jest Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego „NSZZ Solidarność”.

Głównym celem kolejnej już zagranicznej wizyty młodych chemików w Niemczech było odbycie stażu zawodowego oraz poznanie kultury innego kraju. Uczniowie wykonywali określone zadania na stanowiskach warsztatowych Centrum Kształcenia AVO. Musieli przy tym wykazać się dodatkowo znajomością komunikacji w języku niemieckim i angielskim. Nie stanowiło to jednak przeszkody do prawidłowego wykonania ćwiczeń.

Każdego dnia ćwiczenia rozpoczynały się od teoretycznego wprowadzenia do konkretnego zadania, a następnie przygotowanie aparatury do przeprowadzenia procesu chemicznego. Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych mieli możliwość pracować na urządzeniach i instalacjach, którymi nie dysponuje ich macierzysta szkoła. Efektem przeprowadzonych zajęć praktycznych było m.in. wytworzenie mydła czy kremu do rąk w różnych kompozycjach zapachowych. Istotnym elementem było również przygotowanie sprawozdania z po każdym wykonanym ćwiczeniu uwzględniającego przeprowadzone pomiary czy schematy procesu chemicznego.

Ostatnim dniem pracy uczniów była koncepcyjna praca w zespołach nad pomysłem i realizacją ewentualnych rozwiązań innowacyjnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W ramach warsztatów odbyła się m.in. wizyta w Zakładzie Hitachi/ABB /Energy, który oferuje produkty, systemy, serwis oraz oprogramowanie dla całego łańcucha dostaw energii elektrycznej, które zostały zaprojektowane do zaspokojenia potrzeb stale rosnącego popytu na energię elektryczną minimalizując jednocześnie wpływ na środowisko.

Podczas wyjazdu nie mogło zabraknąć również poznawania kultury innego kraju. Po zajęciach oraz w dni wolne grupa uczniów odwiedziła m.in. Lipsk, gdzie oprócz zwiedzania miasta była możliwość zapoznania się z dwoma ciekawymi wystawami: „Niemcy po roku 1945 i obecnie” oraz „Cyfrowe Niemcy”. Młodzież odwiedziła również miasto Halle w tym Muzeum Czekolady przy fabryce czekolady Halloren.

Wyjazd był doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności zawodowych ale również tych językowych. Młodzież musiała się również wykazać dużą samodzielnością podczas dwutygodniowego pobytu w Niemczech oraz dyscypliną w związku z przydzielonymi zadaniami.

sie 15, 2022

Skip to content