zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00
Aktualności
Świadczenia socjalne – informacja dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
28 kwietnia 2021
0

Poniżej publikujemy oświadczenie oraz wnioski dot. świadczeń socjalnych. Termin dostarczenia do 21 maja. Wypełnione i podpisane druki należy przesłać na e-mail szkoły zschem.wek@gmail.com, lub dostarczyć osobiście.

OŚWIADCZENIE O AKTUALNEJ SYTUACJI  ŻYCIOWEJ , RODZINNEJ I  MATERIALNEJ

W N I O S E K o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku

W N I O S E K o przyznanie świadczenia socjalnego-rzeczowego/finansowego* z ZFŚS w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku

Skip to content