Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, chciałabym poinformować, że od środy, tj. 25-go marca wracamy do tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Będą się one odbywać zdalnie, tzn. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych i innych form kształcenia na odległość.

Każdy uczeń pracuje zdalnie w godzinach, w których ma zajęcia ujęte w tygodniowym planie lekcji.

Tematy lekcji zostaną zapisane w dzienniku elektronicznym, odnotowana będzie także obecność uczniów na zdalnych zajęciach ( za obecność uznajemy odebranie materiałów edukacyjnych, potwierdzenie wykonania zadania bądź inny sposób potwierdzający kontakt nauczyciel – uczeń )

Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywać się będzie poprzez:

  • prace zaliczeniowe – zadawane przez nauczyciela wraz ze szczegółową instrukcją wykonania – i odsyłane przez ucznia drogą elektroniczną w sposób ustalony z nauczycielem prowadzącym zajęcia – poprawiane i oceniane przez nauczyciela, a następnie odsyłane do ucznia;
  • arkusze zadań, sprawdziany, wypracowania, prace klasowe, testy – przesyłane przez nauczyciela uczniom drogą elektroniczną w sposób ustalony z nauczycielem prowadzącym zajęcia – poprawiane i oceniane przez nauczyciela, a następnie odsyłane do ucznia;
  • poprzez zadania, sprawdziany, prace klasowe udostępniane przez nauczycieli i sprawdzane za pośrednictwem platform edukacyjnych ;
  • O ocenie za wykonanie zadania, wypełnienia testu, arkusza zadań, napisania sprawdzianu, pracy klasowej, wypracowania nauczyciel informuje ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

Poniżej źródła i materiały, z których można skorzystać podczas zdalnego nauczania:

  • www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl. ;
  • http://www.gov.pl/zdalnelekcje ;
  • na stronie CKE również maturzyści znajdą zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem – zbiory zadań dla maturzystów ;
  • dostępne są też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. język polski i filmy o błędach, jakie maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka polskiego, chemii czy biologii – filmy różne;

http://www.academica.edu.pl/

http://www.e-historia.com.pl/

http://www.europeana.eu/

http://www.scholaris.pl/ 

https://lektury.gov.pl/

http://www.polona.pl/

https://pl.khanacademy.org/

https://ninateka.pl/edu

https://esero.kopernik.org.pl/

http://www.learnetic.pl/

https://www.edukator.pl/

 

praktyka zawodowa:

– Uczniowie klasy II AH , którzy mieli przerwaną praktykę dokończą ją w terminie późniejszym- uczniowie klasy II KR -praktyka w późniejszym terminie

 

Z poważaniem

Krystyna Młotkowska
Dyrektor Szkoły

mar 24, 2020

Skip to content