zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00
Nauczyciele też się uczą!
19 grudnia 2019
0

Móc się uczyć to wielki dar. Świat zmienia się, stale staje przed nowymi wyzwaniami. Dzięki współpracy z Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, 3 nauczycieli ZSCH we Włocławku szlifowało swoje umiejętności w trakcie job shadowing w Hørning, koło Aarhus.

Mobilność odbyła się w ramach projektu Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę. (Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-063567). Tegoroczny wyjazd pozwolił przyjrzeć się, jak sprostać nauczaniu w dobie zmian: między innymi zwiększającej się międzykulturowości środowiska pracy oraz będącego w transformacji rynku pracy. Pobyt kadry VET z Polski wypadł w czasie wdrażania nowego systemu nauczania zawodowego w Danii. Nasi nauczyciele wzięli udział w eksperymentalnych lekcjach bezpośrednio włączających teorię w naukę praktyczną w warsztatach, poznali trudności z jakim mierzy się aktualnie szkolnictwo zawodowe w Danii. Dzięki zaangażowaniu personelu i dyrektora placówki usłyszeli także o tym jaką drogę obrano w reformie systemu. Zaskoczeniem była duża otwartość na indywidualne potrzeby ucznia. Wartościowe okazały się także wizyty w instytucjach wspomagających sprawne funkcjonowanie rynku pracy: oprowadzanie po multifunkcyjnym urzędzie miasta Skanerborg, centrum edukacji multimedialnej DOKK1 w Aarhus, rozmowy o funkcjonowaniu inicjatyw społecznych. Wyjazd utwierdził w przekonaniu, że jeśli się chce i pozostaje zaangażowanym, można wiele zdziałać. Oby dało one u nas takie efekty jak w odwiedzonym w trakcie job shadowing kraju.

Skip to content