Projekt edukacyjny „Nauka jest zabawą”

Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku będzie realizował projekt pt. „Nauka jest zabawą”, który przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Projekt w ramach konkursu „Uczę się z ANWILEM” realizowany jest dzięki finansowaniu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

ZSCh jako placówka chce zainteresować dzieci i młodzież naukami ścisłymi, głównie chemią. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi w pracowniach chemicznych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i odczynniki chemiczne oraz metodami aktywizującymi takimi jak gry dydaktyczne, pokazy multimedialne, filmiki edukacyjne. Przekażemy uczniom informacje i podzielimy się doświadczeniami z zakresu praktycznego zastosowania chemii w życiu codziennym

Zakładane cele projektu:

 1. Zaciekawienie dzieci naukami ścisłymi
 2. Podniesienie kompetencji chemicznych młodzieży szkolnej.
 3. Wymiana doświadczeń między nauczycielami.
 4. Pobudzanie pomysłowości i kreatywności uczniów.

Planowane rezultaty  projektu

 1. Podniesienie kompetencji z zakresu wiedzy chemicznej i powiązania tej wiedzy z „codziennością”
 2. Podniesienie standardu wyposażenia pracowni chemicznej.
 3. Stworzenie filmiku edukacyjnego, gry edukacyjnej, plakatu.
 4. Nauka drogą eksperymentu i metodami aktywizującymi.
 5. Ciekawe zajęcia poza macierzystą szkołą.
 6. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez uczniów w pracowni chemicznej.
 7. Umiejętność posługiwania się urządzeniami TIK.

 Projekt „Uczę się z ANWILEM” realizowany jest ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka

[Best_Wordpress_Gallery id=”42″ gal_title=”Nauka jest zabawą”]

gru 8, 2017

Skip to content