Screenshot
Slide

Zespół Szkół
Chemicznych

Jesteśmy jedną z największych szkół średnich we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach

previous arrow
next arrow

„Anwilowe warsztaty chemiczne” za nami

63 gimnazjalistów z Włocławka i okolic wzięło udział w warsztatach chemicznych zorganizowanych przez ANWIL w Zespole Szkół Chemicznych (ZSCH). Wykłady i zajęcia laboratoryjne poświęcone materiałom polimerowym poprowadzili naukowcy z Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN – jako wiodące przedsiębiorstwo sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej – bardzo aktywnie działa na rzecz rozbudzania zainteresowania młodzieży tą dziedziną wiedzy. „Anwilowe warsztaty chemiczne”, które odbyły się 10. marca, były kolejną autorską inicjatywą firmy w tym obszarze. W wydarzeniu zorganizowanym we współpracy z Politechniką Łódzką oraz ZSCH wzięli udział uczniowie z gimnazjów numer 1, 3, 4, 11 i 12 z Włocławka oraz gimnazjaliści z Kruszyna, Lubienia Kujawskiego, Lubania, Nasiegniewa, Kowala, Wielgiego, Radziejowa, Smólnika, a także Lubrańca.

Andrzej Kisielewski, Dyrektor ds. Personalnych w ANWIL S.A., witając uczniów i ich opiekunów, powiedział: – Dwukrotna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie mawiała, że uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń. Życzę Wam, żebyście do dzisiejszych zajęć podeszli właśnie z taką ciekawością. Mam nadzieję, że dzisiejsze „anwilowe warsztaty chemiczne” będą dla Was wspaniałą przygodą intelektualną, która pogłębi Waszą fascynację przedmiotami ścisłymi. Bądźcie ciekawi świata i nauki, a być może wśród Was znajdzie się następca Marii Skłodowskiej-Curie, czego Wam, Waszym nauczycielom, przyszłym wykładowcom oraz ANWILOWI jako inicjatorowi dzisiejszego przedsięwzięcia życzę”.

W trakcie zajęć młodzi pasjonaci chemii mieli okazję m.in. wysłuchać wykładu dr. inż. Mariusza Sicińskiego na temat innowacyjnych materiałów polimerowych, a także przeprowadzić ćwiczenia, umożliwiające im poznanie właściwości polichlorku winylu, polistyrenu oraz polietylenu. Ostatnim punktem programu warsztatów było zaprezentowanie uczniom przez prof. Izabelę Witońską, prodziekan ds. studenckich oferty dydaktycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

„Anwilowe warsztaty chemiczne” z jednej strony były pokłosiem wieloletniej współpracy firmy z Politechniką Łódzką, z drugiej zaś efektem zacieśnienia w ubiegłym roku przez włocławskie przedsiębiorstwo kooperacji z Zespołem Szkół Chemicznych. Jej zintensyfikowanie sprawiło, że ANWIL od roku szkolnego 2016/2017 jest patronem klasy o profilu Technik technologii chemicznej we włocławskim Chemiku, w którego laboratoriach odbyły się zajęcia dla gimnazjalistów.mar 10, 2017

Skip to content