zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

Zastępstwa

 

Czwartek 21.11.2019            
Nauczyciel nieobecny Godzina/

Klasa

Zastępstwo
A.Antoszewska 5,6/3gb gr. Gr.zwolniona
A.Galczak 4/1GFT

5/1pf

6/4GK

A.Wałęsa

A.Wałęsa

A.Wałęsa

E.Garlicka 1/1GFT/t.ortury

2/1PFT/t.usfry

3/1PHK/t.hotel

5/1PAC/t.anality

6/2TR

7/1PFt/t.orturyst

Gr.zwolniona

Gr.zwolniona

K.Nowacka

D.Wojtczak

K.Szymański

Gr.zwolniona

A.Główka-Woźniak 1/GŻ/gr.1

3/3GA

4/1GAC/t.tech.ch

5/1PŻ/gr.1

Gr.zwolniona

S.Wojtczak zam. 1l. pn. 25.11.2019

D.Wojtczak

M.Mistera