zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2021/2022

DATA KLASA
13 IX -8 X 2021 3GFT (140 h)
4 – 29 X 2021 3 GHK (140 h)
8 XI – 3 XII 2021 3 GAC (140 h)
22 XI – 17 XII 2021 3 GŻ (140 h)
31 I – 26 II 2022 3 PHK (140 h)
28 II – 26 III 2022 3 PŻ (140 h)
28 III – 29 IV 2022 3 PFT (140 h)
9 V – 3 VI 2022 3 PAC (140 h)

 

W okresie praktyki zawodowej nie można planować wycieczek dla młodzieży !

W wyjątkowych sytuacjach harmonogram może ulec zmianie.

 

Skip to content