zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

O szkole

Zespół Szkół Chemicznych, to największa szkoła ponadgimnazjalna we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach. Do ZSCH uczęszcza około 1000 uczniów zarówno z Włocławka jak i z ościennych gmin. To właśnie w „chemiku” kształcą się przyszli kucharze, kelnerzy, hotelarze, fryzjerzy, pracownicy branży turystycznej, chemicznej czy też ochrony środowiska. Zespół Szkół Chemiczny, to ponad 60 lat tradycji, która przeplata się z nowoczesnością, wykorzystując nowoczesne techniki kształcenia zawodowego.

Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku, to fachowa kadra pedagogiczna licząca ponad 100 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Ponadto dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, w tym: sale informatyczne, pracownie gastronomiczne, chemiczne, pracownia fryzjerska, czy pracownia kosmetyczna. Wszystko to, przekłada się na sukcesy uczniów naszej szkoły.

Nowy rok szkolny, to kontynuacja dotychczasowych zawodów oraz nowe kierunki.

TECHNIKUM

Technik technologii chemicznej (NOWOŚĆ – klasa patronacka ANWIL)
Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem, na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych, różnego rodzaju produktów,. Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów. Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne. Technika technologii chemicznej powinna cechować ogólna dobra sprawność fizyczna i psychofizyczna, dokładność, precyzja i koncentracja uwagi podczas wykonywaniu zadań zawodowych. Technik technologii chemicznej wykonuje swoją pracę w halach produkcyjnych, sterowniach procesów, laboratoriach oraz w pomieszczeniach administracyjnych. Typowymi stanowiskami pracy technika technologii chemicznej są: laborant, aparatowy, operator urządzeń, mistrz, kierownik zmiany oraz kontroler jakości.

Technik analityk (NOWOŚĆ – klasa patronacka D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. )
To kierunek dla uczniów którym podoba się praca w laboratorium.
Uczniowie uczą się przygotowywania sprzętu i odczynników chemicznych, próbek do badań oraz wykonywania badań analitycznych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach chemicznych.
Praktyki zawodowe odbywają się w laboratoriach przemysłowych, klinicznych, farmaceutycznych itp.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w laboratoriach klinicznych, medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, toksykologicznych, branży spożywczej, rolniczej oraz
kryminalistycznych.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
To kierunek dla uczniów, którzy lubią gotować i chcą poszerzyć swoje umiejętności kulinarne. Zawód ten obejmuje trzy zawody dotychczas oferowane w naszej szkole: Technik żywienia
i gospodarstwa domowego, Technik organizacji usług gastronomicznych i Kucharz.
Uczniowie nauczą się gotować, planować i organizować żywienie w zakładach gastronomicznych oraz żywienie rodziny, urządzać zakłady gastronomiczne, obsługiwać konsumenta, organizować promocję i reklamę oraz mówić w języku obcym.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Przedmioty zawodowe są realizowane w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe odbywają się
w restauracjach, hotelach, szkołach i przedszkolach.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani jako kucharze w renomowanych restauracjach
i hotelach, organizują pracę w zakładzie gastronomicznym lub prowadzą własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi gastronomiczne np. w agroturystyce i cateringu.

Kelner (Technikum – specjalność barmańska)
To kierunek dla uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakty z ludźmi, potrafią wzbudzić w nich zaufanie, są dyskretni i cierpliwi. Kelner jest wizytówką zakładu. Uczniowie nauczą się sporządzać i serwować napoje alkoholowe i bezalkoholowe z zastosowaniem różnych technik i narzędzi, dbać o kondycję fizyczną, mówić w języku obcym, poznają wiele potraw, aby doradzić gościom i odpowiednio je serwować.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Praktyki zawodowe są realizowane w restauracjach
i hotelach.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w zakładach gastronomicznych oferujących obsługę kelnerską oraz przy bankietach, konferencjach lub imprezach firmowych.

Technik Hotelarstwa (z organizacją Wellness & PA)
To kierunek dla uczniów, którzy lubią kontakty z ludźmi, są otwarci na świat, pomysłowi
i lubią atmosferę hotelu. Uczniowie nauczą się fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych, języka obcego zawodowego, projektowania pokoi hotelowych, sal restauracyjnych, otoczenia hotelu oraz organizowania imprez turystycznych.
Praktyki zawodowe odbywają się w wielu hotelach.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Nasza szkoła realizuje dodatkowe formy kształcenia w ramach projektu unijnego „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”. Proponujemy zajęcia wyrównawcze z matematyki, z języka obcego zawodowego, z firmy symulacyjnej
i z doradztwa zawodowego, kurs barmański oraz dodatkowe praktyki zawodowe
w prestiżowych hotelach m.in. w Toruniu i Bydgoszczy, a także wyjazdy studyjne do firm branżowych w kraju i za granicą.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w hotelach, pensjonatach, motelach
i gospodarstwach agroturystycznych.

Technik obsługi turystycznej – (turystyka uzdrowiskowa)
To kierunek dla uczniów, którzy kochają piękno świata i natury, chcą spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Uczniowie uczą się obsługi klienta w biurze podróży, organizowania różnych imprez turystycznych oraz języka obcego zawodowego.
Praktyki zawodowe odbywają się w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, hotelach i gospodarstwach agroturystycznych. Dodatkowo uczniowie uczestniczą w pieszych rajdach, obchodach Światowego Dnia Turystyki i tematycznych wycieczkach krajoznawczych.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w biurach podróży, informacjach turystycznych
i przy organizacji imprez turystycznych.

 

Technik technologii żywności
Zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.
Praca: firmy zajmujące się produkcją żywności, zakłady gastronomiczne

 

Technik usług fryzjerskich – z wizażem i stylizacją (NOWOŚĆ)
To kierunek dla uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakt z ludźmi, śledzą nowe trendy współczesnego fryzjerstwa, chcą wykazać się pomysłowością, mają poczucie estetyki.
Nauka trwa 4 lata. Przedmioty zawodowe są prowadzone w dobrze wyposażonej pracowni fryzjerskiej. Uczniowie są pracownikami młodocianymi. Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym przez ucznia zakładzie fryzjerskim. Dodatkowo nasi uczniowie biorą udział w konkursach fryzjerskich : Ogólnopolski Turniej w Gdańsku, Turniej w Inowrocławiu i Mistrzostwa Polski w Poznaniu.

 

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE / BRANŻOWE

Kucharz
To kierunek dla uczniów , którzy chcą zgłębić zasady sztuki kulinarnej, ale chcą to osiągnąć
w krótkim czasie. Nauka trwa 3 lata. Przedmioty zawodowe są realizowane w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Po zakończeniu uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Kierunek ten zastąpi oferowany dotychczas w naszej szkole zawód : kucharz małej gastronomii.
Kucharz powinien mieć wyobraźnię i pomysłowość kulinarną, dobry smak, zmysł estetyczny, wyczucie elegancji, aby jego potrawy były „kulinarnymi dziełami sztuki”.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w restauracjach, hotelach, stołówkach, mogą prowadzić działalność cateringową, obsługiwać różne imprezy firmowe i okolicznościowe.
Kucharz, który wybrał ten zawód z powołania i zdobywa szybko doświadczenie zawodowe, zostaje szefem kuchni.

Fryzjer
To kierunek dla uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakt z ludźmi, śledzą nowe trendy współczesnego fryzjerstwa, chcą wykazać się pomysłowością, mają poczucie estetyki.
Nauka trwa 3 lata. Przedmioty zawodowe są prowadzone w dobrze wyposażonej pracowni fryzjerskiej. Uczniowie są pracownikami młodocianymi. Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym przez ucznia zakładzie fryzjerskim.
Dodatkowo nasi uczniowie biorą udział w konkursach fryzjerskich : Ogólnopolski Turniej
w Gdańsku, Turniej w Inowrocławiu i Mistrzostwa Polski w Poznaniu.
Na zakończenie uczniowie zdają egzamin czeladniczy uprawniający do wykonywania zawodu fryzjer.

 

Piekarz (NOWOŚĆ)
Osoba na tym stanowisku musi mieć dobrą ogólną wydolność fizyczną oraz sprawność zmysłu smaku i węchu. Miejscem pracy piekarza są: wszystkie piekarnie, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych. Praca ma charakter samodzielny lub zespołowy – współdziała z innymi pracownikami. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno- pomiarowe.

 

Cukiernik (NOWOŚĆ)
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.