zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Chemicznych, to największa szkoła ponadgimnazjalna we Włocławku, która kształci w wielu atrakcyjnych zawodach. Do ZSCH uczęszcza około 800 uczniów zarówno z Włocławka jak i z ościennych gmin. To właśnie w „chemiku” kształcą się przyszli kucharze, kelnerzy, hotelarze, fryzjerzy, pracownicy branży turystyczne czy chemicznej. Zespół Szkół Chemiczny, to ponad 70 lat tradycji, która przeplata się z nowoczesnością, wykorzystując nowoczesne techniki kształcenia zawodowego.

Nowy rok szkolny, to kontynuacja dotychczasowych zawodów oraz nowe kierunki.

TECHNIKUM

Technik technologii chemicznej (NOWOŚĆ – klasa patronacka ANWIL)
Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem, na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych, różnego rodzaju produktów,. Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów. Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne. Technika technologii chemicznej powinna cechować ogólna dobra sprawność fizyczna i psychofizyczna, dokładność, precyzja i koncentracja uwagi podczas wykonywaniu zadań zawodowych. Technik technologii chemicznej wykonuje swoją pracę w halach produkcyjnych, sterowniach procesów, laboratoriach oraz w pomieszczeniach administracyjnych. Typowymi stanowiskami pracy technika technologii chemicznej są: laborant, aparatowy, operator urządzeń, mistrz, kierownik zmiany oraz kontroler jakości.

Technik analityk (NOWOŚĆ – klasa patronacka D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. )
To kierunek dla uczniów którym podoba się praca w laboratorium.
Uczniowie uczą się przygotowywania sprzętu i odczynników chemicznych, próbek do badań oraz wykonywania badań analitycznych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach chemicznych.
Praktyki zawodowe odbywają się w laboratoriach przemysłowych, klinicznych, farmaceutycznych itp.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w laboratoriach klinicznych, medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, toksykologicznych, branży spożywczej, rolniczej oraz
kryminalistycznych.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
To kierunek dla uczniów, którzy lubią gotować i chcą poszerzyć swoje umiejętności kulinarne. Zawód ten obejmuje trzy zawody dotychczas oferowane w naszej szkole: Technik żywienia
i gospodarstwa domowego, Technik organizacji usług gastronomicznych i Kucharz.
Uczniowie nauczą się gotować, planować i organizować żywienie w zakładach gastronomicznych oraz żywienie rodziny, urządzać zakłady gastronomiczne, obsługiwać konsumenta, organizować promocję i reklamę oraz mówić w języku obcym.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Przedmioty zawodowe są realizowane w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe odbywają się
w restauracjach, hotelach, szkołach i przedszkolach.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani jako kucharze w renomowanych restauracjach
i hotelach, organizują pracę w zakładzie gastronomicznym lub prowadzą własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi gastronomiczne np. w agroturystyce i cateringu.

Kelner (Technikum – specjalność barmańska)
To kierunek dla uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakty z ludźmi, potrafią wzbudzić w nich zaufanie, są dyskretni i cierpliwi. Kelner jest wizytówką zakładu. Uczniowie nauczą się sporządzać i serwować napoje alkoholowe i bezalkoholowe z zastosowaniem różnych technik i narzędzi, dbać o kondycję fizyczną, mówić w języku obcym, poznają wiele potraw, aby doradzić gościom i odpowiednio je serwować.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Praktyki zawodowe są realizowane w restauracjach
i hotelach.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w zakładach gastronomicznych oferujących obsługę kelnerską oraz przy bankietach, konferencjach lub imprezach firmowych.

Technik Hotelarstwa (z organizacją Wellness & PA)
To kierunek dla uczniów, którzy lubią kontakty z ludźmi, są otwarci na świat, pomysłowi
i lubią atmosferę hotelu. Uczniowie nauczą się fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych, języka obcego zawodowego, projektowania pokoi hotelowych, sal restauracyjnych, otoczenia hotelu oraz organizowania imprez turystycznych.
Praktyki zawodowe odbywają się w wielu hotelach.
Nauka trwa 4 lata. Na zakończenie uczniowie zdają egzamin maturalny i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Nasza szkoła realizuje dodatkowe formy kształcenia w ramach projektu unijnego „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”. Proponujemy zajęcia wyrównawcze z matematyki, z języka obcego zawodowego, z firmy symulacyjnej
i z doradztwa zawodowego, kurs barmański oraz dodatkowe praktyki zawodowe
w prestiżowych hotelach m.in. w Toruniu i Bydgoszczy, a także wyjazdy studyjne do firm branżowych w kraju i za granicą.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w hotelach, pensjonatach, motelach
i gospodarstwach agroturystycznych.

Technik obsługi turystycznej – (turystyka uzdrowiskowa)

Jeśli kochasz podróże, pragniesz poznać nowych, ciekawych ludzi i jednocześnie chcesz zarabiać w turystyce, wybierz kierunek: technik obsługi turystycznej.

Zdobędziesz umiejętności:

 • planowania trasy podróży,
 • programowania imprez turystycznych tj. wycieczek, wczasów, kolonii, obozów,
 • kalkulacji i rozliczania imprez turystycznych,
 • dokonywania rezerwacji usług noclegowych, przewodnickich, pilotażu, rent a car,
 • rezerwacji i sprzedaży biletów komunikacyjnych (lotniczych, promowych, kolejowych, autokarowych),
 • rezerwacji usług organizowania lub sprzedawania grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych.

Zajęcia i praktyki zawodowe nauczą Cię:

 • pozyskać klientów w branży turystycznej,
 • profesjonalnie obsługiwać klientów,
 • poznać możliwości własnego region, Polski i innych krajów,
 • osiągnąć sprzedażowe cele w biurze podróży,
 • dobrze zorganizować swoją pracę,
 • wytrwać w działaniu, być kreatywnym,
 • zaangażowanym oraz dyspozycyjnym,
 • ćwiczyć umiejętności komunikacyjne z klientami,
 • być asertywnym i odpornym na stres,
 • języków obcych (angielski, niemiecki),
 • bardzo dobrze obsługiwać komputer (pakiet Office, Internet, programy rezerwacyjne w turystyce).

Możliwości pracy absolwentów Technikum Obsługi Turystycznej:

 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • hotele, domy wczasowe, pensjonaty,
 • agroturystyka,
 • restauracje,
 • punkty informacji turystycznej,
 • muzea, parki rozrywki,
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki,
 • biura organizatorów kongresów i konferencji,
 • lotniska,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Technik technologii żywności
Zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.
Praca: firmy zajmujące się produkcją żywności, zakłady gastronomiczne

 

Technik usług fryzjerskich – z wizażem i stylizacją (NOWOŚĆ)
To kierunek dla uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakt z ludźmi, śledzą nowe trendy współczesnego fryzjerstwa, chcą wykazać się pomysłowością, mają poczucie estetyki.
Nauka trwa 4 lata. Przedmioty zawodowe są prowadzone w dobrze wyposażonej pracowni fryzjerskiej. Uczniowie są pracownikami młodocianymi. Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym przez ucznia zakładzie fryzjerskim. Dodatkowo nasi uczniowie biorą udział w konkursach fryzjerskich : Ogólnopolski Turniej w Gdańsku, Turniej w Inowrocławiu i Mistrzostwa Polski w Poznaniu.

 

BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA

Kucharz
To kierunek dla uczniów , którzy chcą zgłębić zasady sztuki kulinarnej, ale chcą to osiągnąć
w krótkim czasie. Nauka trwa 3 lata. Przedmioty zawodowe są realizowane w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Po zakończeniu uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Kierunek ten zastąpi oferowany dotychczas w naszej szkole zawód : kucharz małej gastronomii.
Kucharz powinien mieć wyobraźnię i pomysłowość kulinarną, dobry smak, zmysł estetyczny, wyczucie elegancji, aby jego potrawy były „kulinarnymi dziełami sztuki”.
Absolwenci w/w kierunku są zatrudniani w restauracjach, hotelach, stołówkach, mogą prowadzić działalność cateringową, obsługiwać różne imprezy firmowe i okolicznościowe.
Kucharz, który wybrał ten zawód z powołania i zdobywa szybko doświadczenie zawodowe, zostaje szefem kuchni.

Fryzjer
To kierunek dla uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakt z ludźmi, śledzą nowe trendy współczesnego fryzjerstwa, chcą wykazać się pomysłowością, mają poczucie estetyki.
Nauka trwa 3 lata. Przedmioty zawodowe są prowadzone w dobrze wyposażonej pracowni fryzjerskiej. Uczniowie są pracownikami młodocianymi. Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym przez ucznia zakładzie fryzjerskim.
Dodatkowo nasi uczniowie biorą udział w konkursach fryzjerskich : Ogólnopolski Turniej
w Gdańsku, Turniej w Inowrocławiu i Mistrzostwa Polski w Poznaniu.
Na zakończenie uczniowie zdają egzamin czeladniczy uprawniający do wykonywania zawodu fryzjer.