zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00
My także Kształcimy otwartych i operatywnych pracowników dla Europy!
12 stycznia 2021
0

W 2021 roku nasza szkoła ponownie podejmuje wyzwanie międzynarodowe i kontynuuje udział w polsko-niemiecko-duńsko-włoskim konsorcjum, które wygrało projekt Kształcimy otwartych i operatywnych pracowników dla Europy w ramach programu Erasmus Plus.

Projekt zakłada rozwijanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych zarówno uczniów, jak i kadry kształcenia zawodowego. Uczniowie klas gastronomiczno-hotelarskich biorą udział w praktykach zagranicznych u pracodawców we Włoszech, w Niemczech, podczas których doskonalą umiejętności zawodowe, kompetencje społeczne i międzykulturowe. Nauczyciele natomiast biorą udział w obserwacjach uczestniczących w zagranicznych placówkach edukacyjnych, w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych.

Nowe doświadczenia udoskonalą naszą ofertę edukacyjną i pozwolą jeszcze lepiej dopasować ją do potrzeb rynku pracy. Dzięki programowi Erasmus Plus wszystkie mobilności uczniów i nauczycieli są opłacane z funduszy Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w międzynarodowej sieci współpracy, której liderem jest Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” z Wrocławia. Naszymi zagranicznymi partnerami są Eurocultura we Włoszech i Bildunszentrum Magdeburg w Niemczech.

Relacje z międzynarodowych doświadczeń zamieszczamy na bieżąco na stronach naszej szkoły. Zapraszamy do ich śledzenia, a uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie.

Skip to content