zschem.wek@gmail.com 0048 54 412 54 00
Zuzanna Tarczyńska stypendystką Prezesa Rady Ministrów
7 grudnia 2018
0

Najlepsi uczniowie szkół z regionu włocławskiego otrzymali z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się we włocławskim II LO im. Mikołaja Kopernika.

43 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, z obszaru działania włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, otrzymało dyplomy potwierdzające wyróżnienie. Stypendium premiera wynosi obecnie 258 zł miesięcznie i ma w założeniu być przeznaczonym na cele związane z edukacją młodych ludzi. Szanse na stypendium, co oczywiste, nierozerwalnie związane są z wynikami osiąganymi w nauce, ale nie tylko. Dość powiedzieć, że każda szkoła (w której edukacja kończy się egzaminem maturalnym – tylko w takich przyznawane są te stypendia) może wytypować tylko jednego ucznia, nic dziwnego więc, że sito selekcji jest gęste i wśród obecnych na spotkaniu uczniów znaleźć można było z łatwością finalistów olimpiad i tych, którzy rozwijają swoją aktywność także na polu społecznym. Choć ostatecznie o przyznaniu stypendium decyduje najwyższa średnia.

Zuzanna Tarczyńska jest uczennicą klasy patronackiej ANWIL o kierunku technik technologii chemicznej.

Skip to content